Duurzame oplossingen voor vloerverwarming

Kies voor kwaliteit als het gaat om een duurzame oplossing voor uw vloerverwarming!

Bij de keuze voor vloerverwarming telt in hoge mate de kwaliteit van de toegepaste onderdelen.

Garantie

De producten van Veria zijn ontwikkeld en geproduceerd voor jarenlang probleemloos gebruik.
Daarnaast bieden we een verlengde garantie, maar deze is wel gebonden aan een correcte installatie die is uitgevoerd overeenkomstig de installatie-instructies.

Hoe lang is de verlengde productgarantie van Veria?

  • Veria Quickmat: 12 jaar
  • Andere producten: 2 jaar

Wat is de garantiedekking?

De garantie geldt voor producten die defect zijn als gevolg van fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
De garantie dekt geen indirecte of aanvullende kosten, zoals kosten voor het opsporen van de fout, het verwijderen van het product, het repareren van de vloer, enz.

Aan welke garantievoorwaarden moet worden voldaan?

De garantie is niet van toepassing in de volgende situaties:
  • Als het product niet is geïnstalleerd overeenkomstig de installatierichtlijnen.
  • Als de aansluitingen niet door een erkende elektricien zijn verricht (indien dit wordt voorgeschreven in de installatiehandleiding)
  • AIs het probleem optreedt door een onjuiste/niet geschikte vloerconstructie

De garantie is ook enkel van kracht indien het bijgevoegde garantiebewijs correct is ingevuld.
Het garantiebewijs moet online worden geregistreerd of door de eigenaar worden bewaard.
In het onwaarschijnlijke geval dat u aanspraak op de garantie moet doen, zullen we het product kosteloos repareren of vervangen.

Wat moet ik doen als ik een garantieclaim of klacht heb?

In geval van een garantieclaim moet het product worden opgestuurd naar Veria – via de leverancier waar het product is aangeschaft – voorzien van een label met een beschrijving van de aard van het defect.
Als uit ons onderzoek blijkt dat het product niet defect is, wordt het teruggestuurd.
Als we defecten aantreffen, zal Veria het gerepareerde product terugsturen of een nieuw Veria-product leveren.
De vervangen onderdelen of het defecte Veria-product, blijven ons eigendom.
Veria accepteert geen aanvullende claims krachtens de garantie.